OfficeVietnam là tổ chức độc lập chuyên nghiên cứu các giải pháp nội thất văn phòng cho các doanh nghiệp. Với cơ sở dữ liệu của mình, với các chuyên gia, các KTS giỏi, chúng tôi luôn hỗ trợ tận tình các doanh nghiệp tạo dựng một không gian làm việc khoa học, mang thương hiệu, văn hóa của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng giúp đỡ, kết nối bạn và những nhà cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công và các sản phẩm nội thất văn phòng tốt nhất.

Không gian văn phòng đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp bạn vì vậy nếu bạn cần tư vấn và giải đáp, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ vì sự phát triển chung của doanh nghiệp bạn, của xã hội và đất nước.

 

Thong ke