Zappos đã quyết định di chuyển hơn 1.300 nhân viên của mình đến văn phòng mới tại Las Vegas trong tòa thị chính cao 11 tầng với tổng diện tích 25.500m2 với mục tiêu làm tăng sự tương tác giữa các nhân viên với nhau, giữa nhân viên với khách hàng thông qua khuôn viên mới như café, điểm ăn trưa, khu giải trí. Nội thất văn phòng được thiết kế đầy khoa học, tận dụng các không gian trống làm khu tiện ích, trò chơi, thậm chí làm phòng khách để thúc đầy sự di chuyển, khuyến khích sự tương tác.
Mỗi tầng của tòa nhà 11 tầng đều được thiết kế để lại không gian trống để nhân viên của họ tự thiết kế, lựa chọn các tiện nghi bằng các trò chơi với mục đích để nhân viên mỗi tầng chủ động trong việc di chuyển.
Zappos nổi tiếng với việc thúc đẩy tính sáng tọa của nhân viên nên trong thiết kế nội thất văn phòng của họ cũng đầy tính sáng tọa, thay vì sử dụng các ngăn tĩnh, bàn văn phòng có thể di chuyển. Điện và internet đến từ trần nhà để hỗ trợ đi lại. Mật độ trong văn phòng cũng được tăng lên với 6,5m2/người tạo không khí sống động, tràn đầy năng lượng của trung tâm thành phố trong đô thị.

Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos
Nội thất văn phòng công ty giày trực tuyến Zappos