Lenovo đã khai trương văn phòng mới tại Guadalajara, Mexico, được phát triển trong không gian mở của một nhà kho. Nơi làm việc này bao gồm 150 trạm hoạt động, 5 văn phòng tư nhân, 5 phòng họp và nhiều không gian tiện ích khác như cafe, khu pantry, giải trí…
Mục tiêu chính trong thiết kế thi công văn phòng Lenovo là cung cấp một không gian minh hoạt cho triết lý sản phẩm của công ty mình với các hình ảnh được nhấn mạnh trong không gian.
 

Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo
Nội thất văn phòng Lenovo