Văn phòng công ty thực phẩm Friesland Campina đặt tại tòa nhà Bitexco Financial Tower, Hồ Chí Minh với tổng diện tích hơn 2000 m2. Thiết kế văn phòng mang lại cảm giác thân thiện bằng cách cung cấp không gian làm việc đa dạng và linh hoạt bằng việc xây dựng thương hiệu ở mọi góc của văn phòng. Sáu màu trong biểu tượng thượng hiệu của công ty được sử dụng trong danh mục bộ phận, phân vùng và không gian phân vùng.
Khu vực trưng bày được phân bổ tại khu lễ tân và phòng họp giới thiệu về các sản phẩm của Friesland Campina. Không gian này còn cung cấp một phòng tập thể hình lớn, khu hội họp và không gian làm việc mở, nhằm tối ưu hóa sự cộng tác giữa nhân viên với khách hàng làm tăng năng suất của nhân viên.

Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina
Nội thất văn phòng Friesland Campina