Thực phẩm- đồ uống

Kích thước

Các ngành nghề

Khám phá văn phòng của
Xem nhanh
Trụ sở chính đầy màu sắc của El Pollo Loco
Xem nhanh
Đến thăm văn phòng làm việc của Red bull tại London
Xem nhanh
Không gian văn phòng Diageo đặt tại Singapore
Xem nhanh
Thiết kế văn phòng thực phẩm Food and Drink Federation
Xem nhanh
Nội thất văn phòng công ty thực phẩm đồ uống Pret A Manger
Xem nhanh
Không gian nội thất văn phòng Heineken tại Mỹ
Xem nhanh
Văn phòng trung tâm nghiên cứu cải tiến FrieslandCampina
Xem nhanh
Thiết kế nội thất văn phòng công ty thực phẩm tự nhiên Hain Celestial
Xem nhanh
Nội thất văn phòng đầy màu sắc của Frucor Beverages
Xem nhanh
Thong ke