Truyền thông- giải trí

Kích thước

Các ngành nghề

Thiết kế văn phòng hãng truyền hình HBO tại Ba Lan
Xem nhanh
Thiết kế văn phòng đẹp của công ty truyền thông Magnora
Xem nhanh
Văn phòng xanh trong thiết kế nội thất của Astral
Xem nhanh
Nội thất văn phòng BBC tại Mỹ
Xem nhanh
Thiết kế nội thất văn phòng Beast
Xem nhanh
Cảm hứng trong thiết kế văn phòng của Cartoon Network
Xem nhanh
Nội thất văn phòng công ty 18 FEET RISING
Xem nhanh
Văn phòng thiết kế công ty AKQA
Xem nhanh
Thi công nội thất văn phòng bằng vật liêu tái chế và thô của Anima
Xem nhanh
Nội thất văn phòng công ty Bates 141
Xem nhanh
Thiết kế thi công văn phòng công ty giải trí ESPN
Xem nhanh
Thiết kế thi công trọn gói văn phòng công ty Melty Group
Xem nhanh
Thong ke