Văn phòng công ty xây dựng EXP tại Canada

 Công ty thiết kế Trafic Design được giao nhiệm vụ thiết kế cải tạo cho văn phòng Exp Global Inc đặt tại Vaudreuil-Dorion, Canada.

Công ty EXP Global muốn xem xét lại hình ảnh không gian làm việc của công ty để phản ánh tốt hơn nhu cầu thực tế và cũng là vị trí của họ trong ngành công nghiệp. Không gian cần thiết sẽ tăng cường sự tương tác giữa các nhân viên cũng như thúc đẩy văn hóa và thu hút những tài năng tốt nhất cho doanh nghiệp. Họ quyết định sử dụng văn phòng tại Vaudreuil-Dorion mới này làm dự án thí điểm.

Thách thức đối với công ty thiết kế Trafic nằm ở các khía cạnh khác nhau trong nhu cầu của khách hàng. Đầu tiên, đảm bảo rằng mọi người sẽ thích ánh sáng ban ngày. Sau đó, tạo sự cân bằng giữa các không gian cho các hoạt động hàng ngày như: khu vực làm việc, phòng hội thảo, khu vực đón tiếp khách hàng, khu vực thư giãn, v.v ... Cuối cùng cần phân tích rõ nhu cầu thực tế và tương lai của nhân viên để tạo ra một tiêu chuẩn nội thất có thể vượt qua thử thách của thời gian và hiện đại.

Không gian trông rất hiện đại, rực rỡ và lôi cuốn. Nhân viên thích các khu vực khác nhau trong văn phòng và hài lòng với sự thay đổi lớn trong môi trường hàng ngày của họ. Các nhân viên từ các văn phòng khác của họ không thể chờ đợi để được tu sửa!

 

Thong ke