Y tế - dược phẩm

Kích thước

Các ngành nghề

Văn phòng tập đoàn đa quốc gia về y tế All Global - London
Xem nhanh
Nội thất văn phòng BayCare Health System
Xem nhanh
Thiết kế nội thất văn phòng công ty Alterra
Xem nhanh
Không gian nội thất văn phòng sang trọng của Astra Zeneca
Xem nhanh
Lộng lẫy trong thiết kế văn phòng công ty dược phẩm BioMarin
Xem nhanh
Nội thất văn phòng công ty dược phẩm Sanofi-Aventis
Xem nhanh
Nội thất văn phòng công ty dược phẩm Selçuk Ecza
Xem nhanh
Thiết kế nội thất văn phòng công ty Second Opinion
Xem nhanh
Không gian nội thất văn phòng công ty thiết bị nha khoa Mỹ
Xem nhanh
Nội thất văn phòng Johnson & Johnson
Xem nhanh
Văn phòng thiết kế của trung tâm y tế Mind & Health
Xem nhanh
Thong ke